Sufimeditation

”Træning i sufisme udvikler først og fremmest hjertekvaliteten….. Det er en renselse af hjertet, som gør det parat til  illumination fra sjælen”
- Hazrat Inayat Khan.

 

Hvad er sufimeditation?

Sufimeditation er at åbne hjertet for at finde frihed, indre fred, glæde og harmoni og øge evnen til at være sammen med andre mennesker i oprigtig medfølelse og kærlighed. Finde følelsen af at høre til – finde erindringen om at vi alle er en del af den kollektive bevidsthed – universets og lysets hav.

Følgende er frit refereret fra ledende vejledere indenfor sufimeditation.

Aziza Scott siger om meditation:
Meditation er en øvelse i at være tilstede – en øvelse i at give sjælen en mulighed for at folde sig ud. I  meditation  vender vi spejlet i hjertet – så det ikke længere afspejler en ydre verden – men i stedet den indre verden.

Gennem meditationen opnår man kontakt med sin sjæls udspring, så vi kan slippe det falske selv og styrke vores sande selv.

Taj Inayat skriver om meditation:
Meditationsprocessen handler om at vågne fra vores centrerede eksistens – fyldt med meningsløshed og skuffelser til en dybere grundfølelse af vores ægte eksistens, som er forankret i vore hjerter og er fyldt med glæde, kærlighed, entusiasme og fred.

Meditationen kan åbne for vores ofte begrænsede oplevelse af os selv og andre til en dybere og mere åben forståelse af den sande natur.

Pir Vilayat skriver om meditation:
Meditation er en ”opvågnen” der gør det muligt at forstå og anskue vores daglige liv fra et andet og overordnet sted – et sted, hvor vi har udvidet vores bevidsthed.


Praksis

Sufimeditation  er en sanselig meditation som foregår individuelt eller i grupper. Ved fællesmeditation guider lederen deltagerne gennem meditationer, som består af bøn, zikr, wazifaer, åndedrætsøvelser og lysøvelser. Dertil kommer indre visualiseringer, poesi, sang og dans. Alt dette for at rense vores væsen, øge vores magnetisme, genoplade energi og finde vores egen indre rytme – så vi kan skabe balance og harmoni mellem vor indre og ydre verden.

Zikr:
Zikr er en form for hjertebøn. Den omfatter både bevægelse og ord. Ordene er : Lah illa ha, illa llah Hu, hvilket betyder: Der er ingen Gud uden Gud.

Lysøvelser:
Gennem lysøvelser opøves evnen til at komme i kontakt med det indre lys, for i den sidste ende at nå målet med  at blive oplyst.

Bøn:
Hazrat Inayat Khan har  formidlet en række bønner som benyttes i meditationen. Se under Sufi Bønner.

Wazifaer:
Wazifaer er arabiske ord som udtrykker særlige guddommelige kvaliteter. De går under betegnelsen ”Guds 99 smukke navne.” Formålet med wazifaerne er, at den enkelte udfolder sit sande væsen, så de iboende guddommelige kvaliteter vækkes og styrkes.

Åndedrætsøvelser:
Indenfor alle mystiske retninger er åndedrætsøvelser en grundlæggende disciplin. En del stammer fra traditionelle yogiske retninger.

Sang, poesi og dans:
Aziza Scott anvender sang, poesi og dans i forbindelse med sufimeditation. Tekst og musik til sangene er ofte skrevet af Hazrat Inayat Khan. Den persiske digter og sufimester Rumi fra 1200 tallet er den mest kendte og aktuelle digter indenfor sufismen. Her i Danmark er Rumis digte blevet oversat og gendigtet af Folmer Blume Leide i 2003

Sufidans eller  at ”hvirvle” er  meditation i bevægelse som Rumi udviklede. Han dansede altid sammen med sine disciple eller dervisher. For Rumi var dansen og musikken afgørende for en intens sjælelig tilstand.

“Kom, kom! Lad os hvirvle rundt i rosenhaven.
Lad os hvirvle som et kompas rundt om den guddommelige nådes center!
Vi har sået megen sæd i jorden og vendt den ufrugtbare jord rundt.
Lad os nu hvirvle rundt om det korn, som intet kornmagasin kan rumme.”