Sufibønner


Påkaldelse
Henimod den Ene
Fuldendt kærlighed, harmoni  og skønhed.
Den eneste Væren
forenet med alle de oplyste sjæle,
som legemliggør Mesteren,
Ånden, der vejleder.

Bøn for Fred
Send Din fred Oh Herre, som er fuldendt og evig, så vore sjæle må udstråle fred.
Send Din fred Oh Herre, så vi må tænke, handle og tale harmonisk.
Send Din fred Oh Herre,  så vi må være tilfredse og taknemlige for Dine gavmilde gaver.
Send Din fred Oh Herre, så vi midt i vores jordiske strid må nyde Din lyksalighed.
Send Din Fred Oh Herre, så vi må udholde alt, tolerere alt ved tanken om Din nåde og barmhjertighed.
Send Din Fred Oh Herre, så vore liv må blive en guddommelig vision og i Dit lys al mørke må forsvinde.
Send Din fred Oh Herre, vor Far og Mor, så vi, Dine børn på jorden alle må forenes i een familie.

Saum
Priset være Du, Allerhøjeste Gud,
Almægtig, Allestedsnærværende,
Altgennemtrængende, den Eneste Væren.
Tag os i Dine Forældrearme,
løft os over jordens tyngde.
Din Skønhed tilbeder vi,
til Dig giver vi os villigt hen.
Barmhjertige og medfølende Gud,
hele menneskehedens Guddommelige Ideal,
Dig alene tilbeder vi,
og mod Dig alene higer vi.
Åbn vore hjerter for Din skønhed,
oplys vore sjæle med Guddommeligt Lys.
Oh, Du fuldendte Kærlighed, Harmoni og Skønhed,
Almægtige Skaber, Opretholder,
Dommer og Tilgiver af vore utilstrækkeligheder,.
Gud Herre over Østen og over Vesten,
over verdnerne foroven og forneden
og over de synlige og usynlige væsner.
Øs over os Din Kærlighed og Dit Lys,
giv næring til vore kroppe, hjerter og sjæle,
brug os til det formål som Din Visdom vælger
og led os ad Din egen Godheds vej.
Drag os nærmere til dig hvert øjeblik af vort liv
indtil i os spejles Din Nåde, Din Herlighed, Din Visdom,
Din Glæde og Din Fred.

Salat
Allernådigste Herre, Mester, Messias og
menneskehedens Frelser,
vi hilser Dig i al ydmyghed.
Du er den Første Årsag og den sidste Virkning,
Det Guddommelige Lys og Ånden der vejleder,
Alfa og Omega.
Dit Lys er i alle former, Din Kærlighed i alle væsner:
i en kærlig mor, i en god far,
i et uskyldigt barn, i en hjælpsom ven
og i en inspirerende lærer.
Tillad os at genkende Dig i alle Dine Hellige Navne og Former:
Som Sita og Rama, som Radha og Krisna, som Parvati og Shiva,
som Mahaprajapati og Buddha;
lad os kende Dig som Sarah, Hagar og Abraham, som Bilqis og Salomon,
som Pourutshista og Zarathustra, som Miriam og Moses,
som Maria og Jesus, som Khadija og  Muhammed
og under mange andre Navne og Former,
kendte og ukendte for verden.
Vi ærer din fortid,
Dit Nærvær oplyser inderligt vor væren, og vi søger Din Velsignelse i fremtiden.
Oh Budbringer, Kristus, Nabi, Guds Rasul.
Du, hvis hjerte hele tiden rækker opad.
Du kommer til jorden med et Budskab,
som en due fra oven, når Dharma forfalder
og taler det ord der bliver lagt i din mund,
som lyset fylder den tiltagende måne.
Lad stjernen af Guddommeligt Lys,
som skinner i Dit hjerte
blive spejlet i dine hengivnes hjerter.
Må Guds Budskab nå vidt og bredt oplyse
og gøre hele menneskeheden til en eneste familie
i Guds Forældreskab.

Nayaz – Healings-bønnen
Elskede Herre, Almægtige Gud!
Gennem solens stråler.
Gennem luftens bølger.
Gennem det altgennemtrængende liv i rummet.
Rens og forny mig.
Og jeg ber:
Læg min krop, hjerte og sjæl.

Khatum
Oh Du, som er den fuldendte Kærlighed, Harmoni og Skønhed,
Herre over Himmel og Jord.
Åbn vore hjerter, så vi kan høre Din Stemme,
som hele tiden kommer inde fra.
Åbenbar for os Dit Guddommelige Lys, som er skjult i vore sjæle,
så vi kan kende og forstå livet bedre.
Oh Du Barmhjertige og Medfølende Gud, giv os Din Store Godhed,
lær os Din Kærlige Tilgivelse.
Løft os over egenskaber og  forskelle, som skiller os,
Send os Din Guddommelige Ånds Fred
og foren os alle i Din Fuldendte Væren.

Bøn for Din Universel
Oh Du som er Universets skaber, former og bygmester,
byg med Dine egne hænder Din Universel,
vort tempel for Dit Guddommelige Budskab
om Kærlighed, Harmoni og Skønhed.

Nazr
Oh Du, opretholder af vore kroppe, hjerter og sjæle,
velsign alt som vi modtager i taknemmelighed.

Pir
Oh Du, som inspirerer mit sind, trøster mit hjerte, helbreder min ånd,
Dit nærvær løfter mig fra jord til himmel,
Dine ord flyder som den hellige flod,
Dine tanker løfter sig som en guddommelig kilde.
Dine kærlige følelser vækker genklang i
mit hjerte
Elskede lærer, Dit hele væsen er tilgivelse.
Tvivlens og frygtens skyer spredes af Dit
altgennemskuende blik.
Al uvidenhed forsvinder i Dit lysende nærvær.
Et nyt håb fødes i mit hjerte ved at indånde
Din fredfyldte atmosfære.
Oh inspirerende guide gennem livets forvirrende veje,
i Dig føler
jeg uendelig velsignelse.

Rasul
Du som advarer om kommende farer,
Du som vækker verden af søvn,
Du som bringer Guds budskab,
Du er vor Frelser.
Solen ved skabelsens daggry,
hele universets lys,
opfyldelsen af Guds hensigt.
Du det evige liv, vi søger tilflugt i din kærlige favn.
Trøster af de knuste hjerter,
Ånd der vejleder,
Kilde til al skønhed,
og Skaber af harmoni.
Kærlighed, elskende og elskede Herre
Du er vort Guddommelige ideal.

Nabi
Et lys i mørket,
en støtte i min svaghed,
en klippe i livets møje,
Du, min Mester, gør jorden til et paradis.
Din tanke giver mig overjordisk glæde,
Dit lys oplyser mit livs vej,
Dine ord fylder mig med guddommelig visdom.
Jeg følger i dine fodspor, som leder mig til det evige mål.
Trøster af de knuste hjerter,
Støtte for de der trænger,
Ven af sandhedens elskere,
Velsignede Mester, du er Guds profet.

Muhammeds bøn om lys
Oh, Gud giv mig lys i mit hjerte,
Og lys i min tale,
Og lys I min hørelse,
Og lys i mit syn,
Og lys I mine følelser,
Og lys I min krop,
Og lys foran mig,
Og lys bag mig.
Jeg ber dig, giv mig lys på min højre hånd ,
Og lys på min venstre hånd,
Og lys over mig,
Og lys under mig.
Oh Herre, forøg lyset i mig
Og giv mig lys og oplys mig.
I sandhed, at besidde så meget lys  betyder
at være kontempleret af lysenes lys.