Sufisme

Hvad er Sufisme?

Hazrat Inayat Khan:

Til spørgsmålet: ”Er du kristen?” ”Er du muslim?”  ”Er du jøde?” – vil sufiernes svar være ja snarere end nej, fordi sufierne ikke er i modsætningsforhold til nogen religion, men sympatiserer med dem alle. I virkeligheden kan sufisme ikke kaldes en religion, for den foreskriver hverken tro eller idéer for nogen, fordi den tager for givet, at sjælen hos hver enkelt individ har sine egne idéer, der passer bedst til dén, og en tro, der skifter med den enkeltes udviklingstrin.

I almindelighed defineres sufisme som islams mysticisme, og har derfor især sin udbredelse i arabiske og mellemøstlige lande.
Hazrat Inayat Khan derimod anså sufismen som meget ældre end islam og knyttet til de universelle mystiske idealer om visdom og renhed og måske stammende helt tilbage fra de ægyptiske mysterier.

Sufi kommer måske fra suf, der betyder uld. Sufierne klædte sig gerne i en kjortel af uld, som et ydre tegn på fattigdom.
Sufi kan imidlertid også ledes tilbage til ordet safa, der betyder renhed….. for en sufi er et menneske, der har renset sig selv fra sit eget jegs forstyrrende indflydelse.
En tredje teori om ordet sufis oprindelse er blevet præsenteret med henvisning til det græske ord sofia. Det betyder visdom. Visdom om Gud, den Ene og Almægtige. Den visdom, der tænkes på, er ikke intellektuel, men kan kun opnås gennem forsagelse af verden, hjertets renhed og kærligheden til Gud. (fra Folmer Blume Leide: Rumi. Kærlighedens digter.)

Hazrat Inayat Khan var født i Indien i 1882, hvor han ved siden af en klassisk indisk musikuddannelse fik en omfattende spirituel uddannelse hos en anerkendt sufimester, som inden sin død sagde til ham, at han skulle tage til den vestlige verden for at forene øst og vest gennem sin musiks harmoni.
I 1910 rejste Hazrat Inayat Khan så vestpå, hvor han spillede og talte i mange lande i såvel USA som Europa og endelig grundlagde The Sufi Order International, som samler mange mennesker i centre verden over og hvis hovedkvarter ligger i Suresnes.

Hazrat Inayat Khan døde i 1927, men inden sin død indsatte han sin dengang 10-årige søn, Vilayat Inayat Khan som sin efterfølger. En gruppe af Hazrat Inayat Khans elever – eller mureeds, som de kaldes i Sufi – videreførte den esoteriske skole og dens forskellige undergrupperinger, mens sønnen voksede op og uddannede sig til at blive hans efterfølger.

Han deltog i anden verdenskrig på engelsk side, før han følte sig klar til denne post, som han bestred som Pir Vilayat indtil sin død i 2004. Pir betyder leder eller far.
I de sidste af sine leveår inddrog han sin søn, Zia, i sit arbejde og lod ham gradvis overtage en del af sin undervisning, således at Pir Zia som den øverste leder af Sufi Order International nu viderefører sin fars og sin farfars arbejde med at udbrede Sufi-budskabet i Europa og i USA, hvor han bor.

Pir Vilayat Khan:

En sufi er én, som anerkender at alle de autentiske religiøse traditioner indeholder et element af sandhed. Menneskehedens forskellige spirituelle lærere holdes derfor i stor respekt af dem, der lever ud fra denne tro. Hazrat Inayat Khan så sufien som en person, som påskønner de smukke forskelligartede ceremonier i de forskellige retninger, mens han/hun samtidig erkender en underliggende enhed. Sufiens måde at leve på er uophørligt at søge at genkende det guddommelige, som er i alle mennesker, og livets iboende hellige enhed. Der er selvfølgelig mange, der lever i overensstemmelse med denne essentielle definition af en sufi, som aldrig har hørt det ord, men som er et levende udtryk for denne ånd. Ifølge Hazrat Inayat Khan har sufierne ikke nogen officiel oprindelsesdato eller –placering, for dybest set repræsenterer de de mystikere, som har søgt sandheden til alle tider. Imidlertid, på et vist tidspunkt i historien, blev navnet knyttet til forskellige ordener, som udviklede spirituelle discipliner. Vores Sufiorden fremhæver det anstrøg af universel spiritualitet, som man finder i mange af de gamle sufimestres belæringer, samtidig med at man søger at gøre tidligere tiders belæringer og praksis egnet til vor tids behov og bevidsthed.

Med få ord betyder Sufisme at kende sit grundlæggende væsen, at kende formålet med sit liv og at vide, hvordan man opfyldet det.

The Sufi Order International bygger først og fremmest på budskabet om åndelig frigørelse, som nås gennem meditation og i en forståelse af den enhed, der forbinder hele skabelsen i kærlighed, harmoni og skønhed. Dette praktiseres i den esoteriske skole, som udgør den centrale del af The Sufi Order International.
Rundt om den esoteriske skole befinder sig fire forgreninger for mennesker, som enten i stedet for eller som supplement til den meditative praksis ønsker at leve efter sufibudskabet. Det drejer sig om Healing Order,  Cheraq’er, som er præster, der varetager The Universal Worship, Shirat’er som er en slags sufi-økologer samt endelig Kinship, som repræsenterer det sociale aspekt af det spirituelle arbejde, som ikke har nogen værdi, hvis det ikke også praktiseres i samværet med andre mennesker.

Der er på nuværende tidspunkt ikke Shirat’er eller Kinship i Danmark.

Du kan læse mere om Hazrat Inayat Khans lære ved at klikke ind på foldere.

Se også interessante Sufi-sider:

http://www.wahiduddin.net

http://www.sufiorder.org

http://www.sufiorder.toronto.on.ca